Veel gestelde vragen

Ik wil aan de directeur van de school van mijn kind Brede School Aanbod voorstellen. Wat moet ik doen?
U kunt contact met ons opnemen. Wij bellen de school vervolgens voor het maken voor een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Wat zijn de voordelen voor de school als er voor Brede School Aanbod gekozen wordt?
Wij nemen voor de school alle administratieve en organisatorische handelingen uit handen. Maatwerk voor de school is mogelijk.

Zijn er kosten voor de ouders aan verbonden?
Aan ouders wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Hoe weet ik dat een aanbieder ook kwalitatief goede activiten aanbiedt?
Alle aanbieders zijn gecertificeerd met het Keurmerk Onderwijsactiviteit. Het keurmerk is opgebouwd betrekking hebbend op de vijf o's: Onderwijs, Opvang, Opvoeding, Ontmoeting en Ontwikkeling. Iedere activiteit die wordt aangeboden onder het keurmerk moet aan een van deze zijn gerelateerd. Uitgangspunt is dat er een versmelting van binnen- en buitenschools kan ontstaan. Kinderen die deelnemen aan een activiteit moeten dit uiteindelijk meerwaarde ervaren op school en/of in het eigen sociale leven, binnen de talenten en kwaliteiten van henzelf.

Zijn er ook subsidies mogelijk om het aanbod goedkoper te maken?
Subsidies worden steeds minder vertrekt. Onze werkwijze maakt het mogelijk om tegen lagere inschrijfkosten deel te nemen aan de activiteiten. Tevens hebben wij in ons netwerk diverse samenwerkingen met gemeenten, sociale wijkteams en het ministerie van onderwijs.

Worden activiteiten ook geëvalueerd?
Ja. Periodiek evaluëren wij de activiteiten. Tevens worden de activiteiten vanuit het keurmerk geaudit.

Wie zijn de mensen achter Brede School Aanbod?
Brede School Aanbod is een idee van René Schotvanger en Ruben Bos. In februari 2011 besloten zij, naast hun werkzaamheden als docent binnen het voortgezet onderwijs Brede School Aanbod op te richten.

Meer informatie of staat uw vraag er niet bij?
Neem in dat geval contact met ons op.