IKC

Samenwerking vanuit een pedagogische visie en aanpak. Binnen een IKC wordt door meerdere partijen samengewerkt. Soms is het een zoektocht hoe je een dergelijke samenwerking invult, de kinderopvang en onderwijssector verschillen bijvoorbeeld in cultuur. Maar ook in ontstaansgeschiedenis en verantwoordelijkheden.

Door uitwisseling van elkaars werkzaamheden ontstaat begrip. En vanuit begrip ontstaat nieuwsgierigheid naar elkaars werk en bouw je aan een relatie. En dat is weer een belangrijk fundament onder echte samenwerking. Van daaruit brengen wij coor u binnen- en buitenschools leren bij elkaar, ondersteund door het Keurmerk Onderwijsactiviteit.

De overheid vindt dat ouders meer betrokken moeten worden. Er zijn al veel mooie voorbeelden van ouderbetrokkenheid. Zo werken ouders met diverse culturele achtergronden samen aan het maken van verteltassen voor peuters van zowel de kinderopvang als de peuterspeelzaal als voor de kleuters van groep 1 en 2.

Activiteiten zijn een basiselement van een IKC. Maar hoe regelt u dat? Een afwisselend, uitdagend en vooral op de kinderen en de specifieke locatie afgestemd aanbod, met betrokkenheid van specialisten en enthousiastelingen die kunnen inspireren. En dan ook kwalitatief zeer goed.

Bij de keuze van het aanbod is het belangrijk om een pedagogische dialoog te vormen en een breed draagvlak te creëren. Samenwerken is daarom de essentie. Door samen te werken vanuit een gezamenlijke pedagogische visie, ontstaat er voor de kinderen een herkenbare en doorgaande ontwikkelingslijn. Alle aanbieders worden betrokken bij de ontwikkeling van deze pedagogische visie.