Peuterspeelzalen

Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen werken al nauw samen om ervoor te zorgen dat peuters en kleuters een goede ontwikkeling doormaken. Een doorgaande lijn van de peuterspeelzaal naar de basisschool. Het bredeschool aanbod kan hierbij een toegevoegde waarde leveren.

Brede School Aanbod vergroot de ontwikkelingskansen van jonge kinderen door de afstemming van de pedagogische en de didactische aanpak en een goede doorgaande lijn voor kinderen van 2½ tot en met 12 jaar. Er is onderlinge uitwisseling van deskundigheid en ervaring.

Door integratie van een zelfde aanbod als op een basisschool is er een overdracht van de peuters naar de basisschool. Denk bijvoorbeeld aan een programma waar aandacht wordt besteed aan de motorische-, sociale- en verstandelijke ontwikkeling. U kunt denken aan het aanbieden van een extra dagdeel aan kinderen met een taalachterstand waar de basis wordt gelegd voor een probleemloze start op de basisschool.