Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs is het Brede School Aanbod ook een meerwaarde. Brede School Aanbod pleit voor een hedendaagse invulling van het woord school. Het is de uitdaging om het aanbod zodanig samen te stellen, dat het past bij het onderwijs van de specifieke school. Juist daarom is het belangrijk dat u als schoolleider kan kiezen uit gekwalificeerd aanbod, passend bij uw school.

Binnen uw school wordt via Brede School Aanbod samengewerkt met diverse aanbieders. Zij zijn allen gekwalificeerd en werkzaam onder het Keurmerk Onderwijsactiviteit. Door de kwaliteit van de  aanbieders ontstaat begrip bij uw medewerkers, maar ook bij ouders. En vanuit begrip ontstaat nieuwsgierigheid naar elkaars werk en bouw je aan een relatie. En dat is weer een belangrijk fundament onder echte samenwerking.

Centraal staan de vragen: Wanneer leerlingen na school aan een activiteitenaanbod meedoen, blijft het dan bij dat aanbod of volgt er meer? Ontstaat er, doordat de brede school een vindplaats kan zijn van allerlei initiatieven, een versmelting van binnen- en buitenschools leren? Is er ruimte voor talenten, is er een breed aanbod? Juist daarom bieden de aanbieders die bij ons zijn aangesloten niet alleen naschools aanbod aan, maar ook aanbod tijdens schooltijd. Op deze wijze is de integratie optimaal en kunnen tijdens schooltijd alle kinderen deelnemen aan het aanbod. Ongeacht inkomen of andere sociale factoren.

De kwaliteit van het aanbod is gewaarborgd door het Keurmerk Onderwijsactiviteit. Het keurmerk volgt actuele zaken in en rond het onderwijs en heeft contact met het ministerie van onderwijs. Op deze manier blijft het aanbod via het keurmerk aansluiten aan uw onderwijs.