Samenwerking vanuit een pedagogische visie en aanpak.

Onderwijsinstellingen werken met meerdere partijen samen. Te vaak is het een zoektocht hoe je een dergelijke samenwerking invult. Bijeenbrengen van binnen- en buitenschools leren is essentieel. Hierdoor ontstaat een vindplaats van allerlei aanbod. Een versmelting van binnen- en buitenschools leren.

Het is belangrijk dat er een afwisselend, uitdagend en vooral op de kinderen en de specifieke locatie afgestemd aanbod is. Aanbod passend in de omgeving, functioneel van binnen en mogelijkheden biedend voor kinderen van nul tot vijftien jaar. Alles binnen het Keurmerk Onderwijsactiviteit.

In onze pedagogische visie staan doelstellingen centraal, zoals het voorkomen of wegwerken van (onderwijs)achterstanden, het bieden van kansen aan de brede ontwikkeling van kinderen, het aantrekkelijker maken van de school, de integrale aanpak van de jeugdproblematiek en de integrale aanpak voor de zorg.

Bij de keuze van het aanbod is het belangrijk om een pedagogische dialoog te vormen en een breed draagvlak te creëren. Samenwerken is daarom de essentie. Door samen te werken vanuit een gezamenlijke pedagogische visie, ontstaat er voor de kinderen een herkenbare en doorgaande ontwikkelingslijn. Alle aanbieders worden betrokken bij de ontwikkeling van deze pedagogische visie.